Slovenski Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO / Slovenian National Committee for IHP UNESCO

Decembra 2019 je začel v okviru slovenske Nacionalne komisije za UNESCO delovati Slovenski Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO v novi sestavi.

In December 2019, a new Slovenian National Committee for IHP UNESCO started to work under the umbrella of the Slovenian National Commission for UNESCO.

Zadnje novice / Last News

1st Meeting of the UNESCO IHP-IX Working Groups on July 4, 2022.

The IHP Secretariat, Paris, France, sent out an invitation to the first meeting of the IHP-IX Working Groups, on 4 July 2022, online, from 13:00 to 16:00 CEST (Paris time). This date was chosen in consultation with the members of the IHP Bureau. During this first meeting, the groups shall primarily determine their...

25th Session of the Intergovernmental Council of the UNESCO IHP successfully finished.

25th Ordinary session of the IHP Intergovernmental Council took place in Paris from 26 to 29 April 2022. The working (draft) documents and all shown presentations are published on the IHP web page. The Chairholder of the Slovenian NC IHP UNESCO participated online, and as Slovenia is not a Council Member, without...

2. dopisna seja NO IHP 26.-28.4.2022.

Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO je na svoji 2. dopisni seji, ki je trajala od 26. do 28. aprila 2022, soglasno imenoval doc. dr. Gregorja Čoka (UL FGG) kot nacionalnega strokovnjaka in dr. Manco Plazar (Manca Plazar s.p., arhitekturna in urbanistična dejavnost) kot njegovega namestnika za...

25th Session of the Intergovernmental Council of the UNESCO IHP to be held 26-29 April 2022.

25th Ordinary session of the IHP Intergovernmental Council will take place in Paris from 26 to 29 April 2022, its Provisional Agenda is available here, and the Invitation letter for non-council members is avaialble here. The working documents will be published in due course on the web page.

UNESCO World Water day 22 March 2022.

World Water Day 2022 campaign “Groundwater: Making the invisible visible”. UNESCO, together with its International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC), is coordinating the World Water Day 2022 campaign on “Groundwater: Making the invisible visible” on behalf of UN-Water; the campaign will remain active...

9th Water World Forum in Dakar is underway 21-26 March 2022.

You are invited to participate in UNESCO’s activities at 9th World Water Forum, in Dakar, Senegal, 21-26 March 2022. Programme of sessions organized by UNESCO at the 9th World Water Forum is here. The large UNESCO Water Family Pavilion at the Forum’s exhibition at Dakar Expo, Hall C, hosts numerous hybrid sessions...

SNKU Bulletin 22-3 objavljen.

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je pripravila nov Bulletin, št. 22 - 3. Vabimo k branju.

3rd Meeting of the Open Ended Working Group on the IHP-IX Implementation Plan, Paris, 10-11 March 2022.

The accepted Agenda of the 3rd OEWG Meeting was as follows: Opening of the meeting. Adoption of the agenda. Update on the Expression of interest (EOI) from Member States, UNESCO water family, and partners and summary of the preparatory process. Presentation of the pre-final draft of the OIP and discussions. IHP – IX...

25th Session of the Intergovernmental Council of the UNESCO IHP to be held 26-29 April 2022.

This 25th Session of the Council shall approve the Operational Plan of IHP-IX including the contribution of Flagship Initiatives.

The National Commissions for UNESCO of Europe (and beyond) condemn the attack on Ukraine (25 February 2022).

Recent events mark a watershed for Ukraine, Europe and the whole world. The National Commissions for UNESCO of Europe (and beyond) condemn the attack on Ukraine by the Russian Federation in the strongest terms. We express our solidarity with the people of Ukraine, which includes the journalists covering the conflict...

Naloge NO IHP so predvsem naslednje:

  • širjenje vedenja o vsebini in pomenu programa IHP
  • svetovanje Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO v zadevah, povezanih z delovnim področjem programa IHP
  • določanje srednjeročnih prioritet in usmeritev sodelovanja Slovenije v programu IHP
  • priprava in potrjevanje programa dela in finančnega načrta v okviru programa IHP
  • izvajanje sprejetega programa dela sodelovanje s sekretariatom UNESCO, področnimi uradi in drugimi nacionalnimi odbori IHP
  • druge naloge, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v programu IHP