Slovenski Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO / Slovenian National Committee for IHP UNESCO

Decembra 2019 je začel v okviru slovenske Nacionalne komisije za UNESCO delovati Slovenski Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO v novi sestavi.

In December 2019, a new Slovenian National Committee for IHP UNESCO started to work under the umbrella of the Slovenian National Commission for UNESCO.

Zadnje novice / Last News

Dr Mihael Brenčič elected to Associate Member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

NC IHP Member Dr Mihael Brenčič was recently elected to Associate Member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in the section Four - Natural Sciences. Congratulations!

Nacionalni odbor IHP se bo sestal na 6. redni seji.

Šesta redna seja NO IHP bo potekala v prostorih Inštituta za raziskovanje krasa Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU v Postojni v torek 20. junija 2023. Z obiskom IRK bomo obeležili njihovo 75. letnico delovanja, kot tudi 30. letnico delovanja Mednarodne krasoslovne šole - letos poteka med 19. in 23. junijem 2023....

UNESCO published the UN World Water Development Report 2023 = Objavljeno svetovno poročilo o vodah za leto 2023.

The 2023 United Nations World Water Development Report on Partnerships and Cooperation assesses the nature and role of partnerships and cooperation among stakeholders in water resources management and development and their role in accelerating progress towards water goals and targets. Please, download the report...

UN Water Conference to be held in New York on March 22 – 24, 2023.

We received a short AIDE MEMOIRE. On 22-24 March 2023, the Republic of Tajikistan and the Kingdom of the Netherlands will co-host the UN 2023 Water Conference. The Conference will take place in New York and is the second UN Conference on water in UN history, halfway into the Water Action Decade (“Water for...

SNKU Bulletin 23-1 objavljen.

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je pripravila nov Bulletin, št. 23 – 1. Vabimo k branju.

62nd Session of the IHP Bureau to be held in Paris on 27-28 February 2023.

The Provisional agenda for the 62nd Session of the IHP Bureau is as follows: 1. Opening of the meeting 2. Adoption of the agenda and of the method of work 3. Institutional developments a. IHP within UNESCO 3.1 Developments at the Natural Sciences Sector and the Division of Water Sciences following the 41st UNESCO’s...

Sprejet letni program dela NO IHP za leto 2023 = 2023 NC IHP Annual Program accepted.

Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO je na svoji 6. redni seji v novem sklicu 15. decembra 2022 med drugim obravnaval in sprejel letni program dela za 2023. Na osnovi potrjenega programa dela je nastal seznam 6 projektov IHP za leto 2023, ki ga je obravnavala in potrdila dne 23. 1. 2023...

Nacionalni odbor IHP se je sestal na 5. redni seji.

5. redna seja NO IHP je potekala hibridno 15.12.2022. Odbor je obravnaval kadrovsko spremembo (predstavnica MZZ), obravnaval in sprejel poročilo o delu NO IHP v letu 2022 ter obravnaval tekoče mednarodne zadeve, povezane z delovanjem IHP. Glavni del seje je bil namenjen obravnavi predloga programa dela NO IHP za leto...

Danube Conference in Vienna, Austria, 21-23 August 2023 – Extended Deadline for Abstract Submission: 30 November 2022.

The next Danube Conference will be held in Vienna, Austria, from 21 - 23 August 2023. The invitation for the Extended Abstracts as a pdf file is available here. Please, submit your abstract at: https://interconvention.eventsair.com/vienna-water-conferences-2023-wlr-iahr-dc/abstractsdc  

The UNFCCC COP27 in Sharm El Sheikh in Egypt from 6 to 18 November 2022.

This year, a dedicated UNESCO Pavilion will host over 40 hybrid events from across the Sectors that are also accessible online. Here you can download the programme of UNESCO IHP events and the flyers of two events: Citizen Science for Adaptive Water Management (14/11/2022, 14:30-15:30 EGY) and Launch of the Climate...

Naloge NO IHP so predvsem naslednje:

  • širjenje vedenja o vsebini in pomenu programa IHP
  • svetovanje Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO v zadevah, povezanih z delovnim področjem programa IHP
  • določanje srednjeročnih prioritet in usmeritev sodelovanja Slovenije v programu IHP
  • priprava in potrjevanje programa dela in finančnega načrta v okviru programa IHP
  • izvajanje sprejetega programa dela sodelovanje s sekretariatom UNESCO, področnimi uradi in drugimi nacionalnimi odbori IHP
  • druge naloge, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v programu IHP

NO IHP sestavljajo predstavniki ustanov (po abecednem redu):