Slovenski Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO / Slovenian National Committee for IHP UNESCO

Decembra 2019 je začel v okviru slovenske Nacionalne komisije za UNESCO delovati Slovenski Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO v novi sestavi.

In December 2019, a new Slovenian National Committee for IHP UNESCO started to work under the umbrella of the Slovenian National Commission for UNESCO.

Svetovni dan voda 2021 / World Water Day 2021

Zadnje novice / Last News

Invitation to On-line Celebration of the World Water Day 2021 on March 22, 2021.

You are cordially invited to the on-line Celebration of the 2021 World Water Day to be held on March 22, 2021. The invitation to the event in pdf is here. The proposed programme of the event in pdf is here. During the event, the presentation of the 2021 edition of the UN World Water Development Report (WWDR 2021)...

XXIX Conference of the Danubian countries – Call for Abstracts.

The XXIX. Danube Conference on hydrological forecasting and hydrological bases of water management is scheduled for September 6 - 7, 2021 in Czech Republic. The Second Announcement is available here. The deadline for abstract submission was prolonged to the end of February 2021. Welcome to be active at this event....

Sprejet letni program dela NC IHP za leto 2021 = 2021 NC IHP Annual Program accepted.

Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO je na svoji 2. redni seji v novem sklicu 14. decembra 2020 med drugim obravnaval in sprejel letni program dela za 2021. Na osnovi potrjenega programa dela je nastal seznam 7 projektov IHP za leto 2021, ki ga je obravnavala in potrdila Slovenska nacionalna...

Nacionalni odbor IHP se je sestal na 3. redni seji.

3. redna seja NO IHP je potekala na daljavo 14.12.2020. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil z delom Sveta in Biroja IHP v Parizu, se seznanil z zaključki sestanka predstavnikov NO IHP Donave (21.10.2020) in z vsebino drugega osnutka IX. programa IHP ter sprejel sklep, da se k programu doda...

The next steps in developing the IHP-IX strategic plan agreed upon.

The timeline agreed upon during the 2nd Extraordinary session of the IHP Council on 30 November-1 December 2020, for the next steps of the development of the IHP-IX strategic plan is as follows: Until 4 January 2021:  Countries and partners to send their written comments/statements on the current 2nd-IHP-IX order...

IHP’s #2 newsletter “The H2O Update” published.

You can read the second issue of the IHP’s new monthly newsletter “The H2= Update”, the issue in pdf is here. In this newsletter a short notice on the Online-Virtual ICL/IPL Conference was announced: From 2-6 November 2020, the online conference of the International Consortium on Landslides (ICL) (Kyoto, Japan)...

IHP’s new monthly newsletter “The H2O Update” published.

You are invited to read the first issue of the IHP's new monthly newsletter "The H2= Update", the issue in pdf is here.

Nacionalni odbor IHP se je sestal na 1. izredni seji.

1. izredna seja NO IHP je potekala na daljavo 22.10.2020. Odbor je kot pripravo na napovedano sejo Sveta IHP v začetku decembra 2020 obravnaval predloge resolucije o opazovanjih in meritvah na vodah, resolucije o tematskem glosarju/slovarju voda in o IX. programu IHP UNESCO. Odbor je po razpravi sklenil, da se...

Invitation to join the global virtual launch of Making Cities Resilient (MCR2030) on October 28, 2020.

Over the past ten years, the Making Cities Resilient Campaign has advocated the need for local government authorities to reduce risk and develop urban resilience. 4,348 cities have demonstrated their commitment by joining this global campaign. Starting on 1st January 2021, MCR2030 will continue this global effort to...

Working Meeting of the II. region IHP UNESCO Countries to be held as webinar on October 22, 2020.

Time table (CET): 10-12 conference, 12-14 lunch break, 14-16 conclusions. The provisional agenda of this working meeting is: Welcome addresses of the host country Adoption of the agenda Adoption of the minutes of the last Working Meeting Annual report of the vice-chair person (Mr. Mitja Brilly) Resolutions for the...

Naloge NO IHP so predvsem naslednje:

  • širjenje vedenja o vsebini in pomenu programa IHP
  • svetovanje Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO v zadevah, povezanih z delovnim področjem programa IHP
  • določanje srednjeročnih prioritet in usmeritev sodelovanja Slovenije v programu IHP
  • priprava in potrjevanje programa dela in finančnega načrta v okviru programa IHP
  • izvajanje sprejetega programa dela sodelovanje s sekretariatom UNESCO, področnimi uradi in drugimi nacionalnimi odbori IHP
  • druge naloge, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v programu IHP