Slovenski Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO / Slovenian National Committee for IHP UNESCO

Decembra 2019 je začel v okviru slovenske Nacionalne komisije za UNESCO delovati Slovenski Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO v novi sestavi.

In December 2019, a new Slovenian National Committee for IHP UNESCO started to work under the umbrella of the Slovenian National Commission for UNESCO.

Zadnje novice / Last News

IHP’s new monthly newsletter “The H2O Update” published.

You are invited to read the first issue of the IHP's new monthly newsletter "The H2= Update", the issue in pdf is here.

Invitation to join the global virtual launch of Making Cities Resilient (MCR2030) on October 28, 2020.

Over the past ten years, the Making Cities Resilient Campaign has advocated the need for local government authorities to reduce risk and develop urban resilience. 4,348 cities have demonstrated their commitment by joining this global campaign. Starting on 1st January 2021, MCR2030 will continue this global effort to...

Working Meeting of the II. region IHP UNESCO Countries to be held as webinar on October 22, 2020.

Time table (CET): 10-12 conference, 12-14 lunch break, 14-16 conclusions. The provisional agenda of this working meeting is: Welcome addresses of the host country Adoption of the agenda Adoption of the minutes of the last Working Meeting Annual report of the vice-chair person (Mr. Mitja Brilly) Resolutions for the...

UNESCO-IWRA-IAH – Free access to the Online Conference “Addressing Groundwater Resilience under Climate Change” (28-30 October 2020).

Free registration is now open: https://www.iwra.org/onlineconference/. After registering, you will receive the ZOOM link to access the conference. We recommend to register as soon as possible, because access to the session is limited to 1,000 participants. The Online Conference is jointly organized by UNESCO’s IHP...

30th Working Meeting of the IHP Danube Countries to be held as webinar on October 21, 2020.

Time table (CET): 9:00-10:45 conference, 15 minutes’ break, 11-12:45 conference, 12:45 - 13:45 lunch break, 13:45 - 15:30 conclusions The provisional agenda of this working meeting is: Welcome addresses of the host country. Adoption of the agenda. Adoption of the minutes of the 29th Working Meeting. Annual report of...

Informal Meeting of the IHP Council Members and Observers, September 7-8, 2020.

We have received the invitation to the informal on-line meeting of the IHP Council Members and Observes to be held on September 7-9, 2020. The invitation in pdf is here. The Provisional agenda in pdf is here. We participated at this informal meeting, gathering information on several current open issues, such as the...

Appeal of IHP UNESCO’s 28th Conference of the Danube Countries.

During the 28th UNESCO IHP Conference of the Danube Countries in Kyiv in Ukraine in November 2019, the participants accepted an appeal to stop the process of reducing hydrological monitoring activities in countries of the Danube River Basin. The full text as pdf is available here.

Nacionalni odbor IHP se je sestal na 2. redni seji.

2. redna seja NO IHP je potekala v Ljubljani 2.6.2020. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil s prestavitvijo seje Sveta IHP v Parizu na predvidoma oktober 2020, se seznanil s predlogom novih pravil delovanja nacionalnih odborov IHP, seznanil s pripravo poročila o uresničevanju kazalnika 6.5.2....

NC IHP National Report 2018-2020 = Nacionalno poročilo o delu NO IHP v obdobju 2018-2020.

The National Report on IHP related activities of NC IHP Slovenia for the period June 2018 - April 2020 was successfully submitted. The report can be read as a pdf here.

Sprejet letni program dela NC IHP za leto 2020 = 2020 NC IHP Annual Program accepted.

Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO je na svoji 1. redni seji v novem sklicu 19. decembra 2019 med drugim obravnaval in sprejel letni program dela za 2020. NO IHP UNESCO se je najprej seznanil z imenovanjem NO IHP za obdobje 2019-2023. nato je obravnaval tekoče mednarodne zadeve in obravnavala...

Naloge NO IHP so predvsem naslednje:

  • širjenje vedenja o vsebini in pomenu programa IHP
  • svetovanje Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO v zadevah, povezanih z delovnim področjem programa IHP
  • določanje srednjeročnih prioritet in usmeritev sodelovanja Slovenije v programu IHP
  • priprava in potrjevanje programa dela in finančnega načrta v okviru programa IHP
  • izvajanje sprejetega programa dela sodelovanje s sekretariatom UNESCO, področnimi uradi in drugimi nacionalnimi odbori IHP
  • druge naloge, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v programu IHP