Osma redna seja NO IHP je potekala v prostorih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani v četrtek 14. decembra 2023. Odbor je najprej sprejel zapisnik 7. redne seje in se nato seznanil z novim imenovanjem Slovenske nacionalne komisije za Unesco (SNKU) ter novimi člani Nacionalnega odbora za Medvladni hidrološki program Unesca (NOP IHP) za obdobje 2023-2027. Za predsednika NO IHP je bil za to obdobje ponovno imenovan dosedanji predsednik, prof. dr. Matjaž Mikoš.

Vsebinski del seje je bil namenjen seznanitvi članov odbora z delom sekretariata IHP v Parizu in z uresničevanjem IX. programa IHP. Člani odbora so med gradivi prejeli poročilo o delu NO IHP v letu 2023 in glavni del seje namenili razpravi in obravnavi predloga programa dela NO IHP za leto 2024, ki ga je predstavil predsednik. Po temeljiti razpravo so člani odbora potrdili predlog programa, ki ga bo odbor v skladu z dopolnitvami iz razprave na seji poslal do 4. 1. 2024 na SNKU v potrditev na januarski seji SNKU.

Člani odbora so v razpravi podprli pisni poziv različnim deležnikom v Republiki Sloveniji k zagotavljanju primernega financiranja raziskav in razvoja na področju voda in vodnega okolja v Sloveniji, ki bo poslan naslovnikom še v letu 2023.