Science unit, UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, Venice, Italy nam je poslal sporočilo:

“da Medvladni hidrološki program (UNESCO-IHP) od 1. junija 2024 objavlja razpis za nova ekohidrološka demonstracijska območja v vseh državah in regijah sveta. Razpis je del prizadevanj za pospešitev uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, povezanih z vodo, s pomočjo znanosti in izobraževanja o vodi.

Cilj je povečati trajnostni potencial povodij s spodbujanjem celostnih ekohidroloških pristopov in medsebojno izmenjavo najboljših praks. Vzpostavitev novih ekohidroloških demonstracijskih območij je pomembna za tri glavne usmeritve upravljanja voda: reševanje ekohidroloških vprašanj, povezanih s kritičnimi vodnimi ekosistemi, ki so pod pritiski; prikaz učinkovitih medsebojnih povezav med hidrološkim krogom, preživetjem in ekosistemi; usklajevanje ekosistemskega potenciala z družbenimi potrebami.

Predlagana demonstracijska območja se morajo osredotočiti na izboljšanje naslednjih parametrov: kakovost vode, biotska raznovrstnost in ekosistemi, odpornost storitev na podnebje in vplive, kultura in izobraževanje, pravo, politika in upravljanje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– Unescova vodna družino (vključno s katedrami, povezanimi z vodo/UNITWIN, centri kategorije 2, nacionalnimi odbori MHP), raziskovalni inštituti, univerze, vladne ustanove, zasebna podjetja, nevladne organizacije in posamezni strokovnjaki za vodo.
– strokovnjaki s področja ekohidrologije
– Unescova načrtovana območja (biosferni rezervati, območja svetovne naravne dediščine in globalni geoparki)

Zainteresirane vabimo, da se na razpis prijavijo tako, da do 31. avgusta 2024 oddajo ustrezno izpolnjen prijavni obrazec. Preverite minimalne pogoje za pridobitev statusa ekohidrološkega demonstracijskega območja. Če potrebujete kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisom, se obrnite na naslednji e-poštni naslov: ihp@unesco.org.

Veselimo se prejema vaše prijave in sodelovanja pri razvoju inovativnih rešitev za reševanje družbenih in okoljskih vprašanj z ekohidrološkimi pristopi ter se vam že vnaprej zahvaljujemo za vašo prijaznost!”