Nacionalni odbor IHP se je sestal na 3. redni seji.

3. redna seja NO IHP je potekala na daljavo 14.12.2020. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil z delom Sveta in Biroja IHP v Parizu, se seznanil z zaključki sestanka predstavnikov NO IHP Donave (21.10.2020) in z vsebino drugega osnutka IX. programa...

IHP’s #2 newsletter “The H2O Update” published.

You can read the second issue of the IHP’s new monthly newsletter “The H2= Update”, the issue in pdf is here. In this newsletter a short notice on the Online-Virtual ICL/IPL Conference was announced: From 2-6 November 2020, the online conference of the International...