IHP’s #2 newsletter “The H2O Update” published.

You can read the second issue of the IHP’s new monthly newsletter “The H2= Update”, the issue in pdf is here. In this newsletter a short notice on the Online-Virtual ICL/IPL Conference was announced: From 2-6 November 2020, the online conference of the International...

Nacionalni odbor IHP se je sestal na 1. izredni seji.

1. izredna seja NO IHP je potekala na daljavo 22.10.2020. Odbor je kot pripravo na napovedano sejo Sveta IHP v začetku decembra 2020 obravnaval predloge resolucije o opazovanjih in meritvah na vodah, resolucije o tematskem glosarju/slovarju voda in o IX. programu IHP...