Nacionalni odbor IHP se je sestal na 5. redni seji.

5. redna seja NO IHP je potekala na daljavo 15.12.2021. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil z delom Sveta in Biroja IHP v Parizu, s poudarkom na 5. izredni seji Medvladnega sveta IHP UNESCO z dne 21.11.2021, ter opravil vsebinsko razpravo o...

Nacionalni odbor IHP se bo sestal na 5. redni seji.

5. redna seja NO IHP bo potekala na daljavo 15.12.2021. Glavna točka dela na seji bo obravnava predloga programa dela NO IHP v letu 2022, saj smo prejeli poziv Slovenske Nacionalne Komisije za UNESCO (SNKU) z usmeritvami in kriteriji za leto 2022. Odbor bo sicer...

Nacionalni odbor IHP se je sestal na 4. redni seji.

4. redna seja NO IHP je potekala na daljavo 18.11.2021. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil z delom Sveta in Biroja IHP v Parizu, s poudarkom na IX. programu IHP ter po kratkem poročilu o opravljenem delu v letu 2021 odprl razpravo o programu...