Nacionalni odbor IHP se je sestal na 3. redni seji.

3. redna seja NO IHP je potekala na daljavo 14.12.2020. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil z delom Sveta in Biroja IHP v Parizu, se seznanil z zaključki sestanka predstavnikov NO IHP Donave (21.10.2020) in z vsebino drugega osnutka IX. programa...