Nacionalni odbor IHP se je sestal na 1. izredni seji.

1. izredna seja NO IHP je potekala na daljavo 22.10.2020. Odbor je kot pripravo na napovedano sejo Sveta IHP v začetku decembra 2020 obravnaval predloge resolucije o opazovanjih in meritvah na vodah, resolucije o tematskem glosarju/slovarju voda in o IX. programu IHP...