3. redna seja NO IHP je potekala na daljavo 14.12.2020. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil z delom Sveta in Biroja IHP v Parizu, se seznanil z zaključki sestanka predstavnikov NO IHP Donave (21.10.2020) in z vsebino drugega osnutka IX. programa IHP ter sprejel sklep, da se k programu doda razlagalni slovar najpomembnejših pojmov.

Odbor je v nadaljevanju obravnaval problematiko vodenja NO IHP držav, in načina volitev posameznih držav v Svet IHP ter se seznanil s spremembami v vodstvu Slovenske nacionale komisije za Unesco (SNKU).

Odbor je obravnaval in potrdil predlog programa dela NO IHP Slovenije za leto 2021 v skladu z epidemiološkimi razmerami v Sloveniji in svetu.

Odbor je obravnaval še podporo MZZ pri oblikovanju NO IHP v državah brez odbora ter pri znanstveni diplomaciji.