4. redna seja NO IHP je potekala na daljavo 18.11.2021. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil z delom Sveta in Biroja IHP v Parizu, s poudarkom na IX. programu IHP ter po kratkem poročilu o opravljenem delu v letu 2021 odprl razpravo o programu dela za leto 2022.

Odbor se je seznanil z nekaterimi novostmi, kot je aktivno delo Unesco katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah na Univerzi v Ljubljani, z napredkom pri pripravi distribuiranega hidrološkega modela reke Reke, namero, da se sekretariat NO IHP podonavskih držav vzpostavi v Beogradu, aktivnostih Slovenije na svetovni razstavi EXPO Dubaj 2020, ter da je Slovenija prevzela sopredsedovanje Vodni konvenciji v okviru UNECE in da bo prevzela njeno predsedovanje v letih 2024-2027.