1. izredna seja NO IHP je potekala na daljavo 22.10.2020. Odbor je kot pripravo na napovedano sejo Sveta IHP v začetku decembra 2020 obravnaval predloge resolucije o opazovanjih in meritvah na vodah, resolucije o tematskem glosarju/slovarju voda in o IX. programu IHP UNESCO.

Odbor je po razpravi sklenil, da se resolucija o opazovanjih in meritvah na vodah vloži za razpravo na seji Sveta IHP. Odbor je tudi podprl resolucijo o tematskem glosarju o vodah in možnost, da resolucijo uradno vloži NO IHP Nemčije.

Odbor je na drugi osnutek programa IHPO imel konkretne predloge sprememb, ki se posredujejo Sekretariatu IHP v nadaljnjo obravnavo.