Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO je na svoji 2. dopisni seji, ki je trajala od 26. do 28. aprila 2022, soglasno imenoval doc. dr. Gregorja Čoka (UL FGG) kot nacionalnega strokovnjaka in dr. Manco Plazar (Manca Plazar s.p., arhitekturna in urbanistična dejavnost) kot njegovega namestnika za sodelovanje v delovni skupini za ugotavljanje izvedljivosti za delovanje v akademski mreži »Environmental Coastal Cooperation for Metropolitan Eco-sustainable Development (UNESCO ECOMED) Academy Network«.