Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO je na svoji 2. redni seji v novem sklicu 14. decembra 2020 med drugim obravnaval in sprejel letni program dela za 2021.

Na osnovi potrjenega programa dela je nastal seznam 7 projektov IHP za leto 2021, ki ga je obravnavala in potrdila Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (SNKU) na redni seji 21.1.2021.

Gre za naslednjih 7 projektov IHP:

  1. Sodelovanje nacionalnih odborov IHP UNESCO porečja reke Donave ter pri raziskavah koordinacije IHP odborov.
  2. Sodelovanje pri delu Biroja IHP in Sveta IHP v Parizu.
  3. Vzdrževanje eksperimentalnih porečij in sodelovanje v evropskem združenju Experimental and Representative Basins (ERB).
  4. Sodelovanje UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah na Univerzi v Ljubljani pri izvajanju projektov UNESCO.
  5. Sodelovanje pri projektih IHP UNESCO v sodelovanju z IAHS in EGU.
  6. Vodenje IHP in podpora delu Sekretariata IHP.
  7. Distribuirani hidrološki model Notranjske Reke.