Na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo je izšla nova dvojna številka strokovne revije UJMA 34-35 (2020/21). Revija na 546 straneh prinaša zanimive in poučne vsebine v več kot 50 prispevkih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Zanimivo in poučno branje. Revija je odprtega dostopa, do posameznih prispevkov v polnem obsegu lahko dostopate na spletnih straneh revije. Med njimi je tudi prispevek “Nacionalni odbor za medvladni hidrološki program UNESCO“.