Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO je na svoji 1. redni seji v novem sklicu 19. decembra 2019 med drugim obravnaval in sprejel letni program dela za 2020.

NO IHP UNESCO se je najprej seznanil z imenovanjem NO IHP za obdobje 2019-2023. nato je obravnaval tekoče mednarodne zadeve in obravnavala osnutek predloga programa IHP-IX.

Glavna točka delovne seje je bila obravnava predloga in potrditev programa dela za leto 2020.

Na osnovi potrjenega programa dela je nastal seznam 6 projektov IHP za leto 2020, ki ga je obravnavala in potrdila Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (SNKU) na redni seji 31.1.2020.

Gre za naslednjih 6 projektov IHP:

  1. Sodelovanje nacionalnih odborov IHP UNESCO porečja reke Donave ter pri raziskavah koordinacije IHP odborov.
  2. Sodelovanje pri delu Biroja IHP in Sveta IHP v Parizu.
  3. Vzdrževanje eksperimentalnih porečij in sodelovanje v evropskem združenju Experimental and Representative Basins (ERB).
  4. Sodelovanje UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah na Univerzi v Ljubljani pri izvajanju projektov UNESCO.
  5. Sodelovanje pri projektih IHP UNESCO v sodelovanju z IAHS in EGU.
  6. Vodenje IHP in podpora delu Sekretariata IHP.