2. redna seja NO IHP je potekala v Ljubljani 2.6.2020. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil s prestavitvijo seje Sveta IHP v Parizu na predvidoma oktober 2020, se seznanil s predlogom novih pravil delovanja nacionalnih odborov IHP, seznanil s pripravo poročila o uresničevanju kazalnika 6.5.2. ciljev trajnostnega razvoja (SDG), o novem mednarodnem centru za umetno inteligenco na Inštitut Jožef Stefan v Ljubljani.
Odbor je nato v nadaljevanju podrobneje obravnaval vsebino treh resolucij, ki bi jih Slovenija posredovala v obravnavo in sprejem Svetu IHP.
Naslednja redna seja odbora je predvidena v septembru 2020.