5. redna seja NO IHP je potekala na daljavo 15.12.2021. Odbor je obravnaval tekoče mednarodne zadeve, se seznanil z delom Sveta in Biroja IHP v Parizu, s poudarkom na 5. izredni seji Medvladnega sveta IHP UNESCO z dne 21.11.2021, ter opravil vsebinsko razpravo o lastnem programu dela za leto 2022.

Odbor se je seznanil z volilnimi opravili, ki jih je opravil na svoji 5. izredni seji Medvladni svet IHP UNESCO. Slovenijo je v Biroju IHP zamenjala Ruska Federacija in tako Slovenija nima v tem organu več svojega predstavnika (to vlogo je uspešno opravljal prof. Brilly).

Glavni del seje je bil namenjen obravnavi predloga programa dela NO IHP za leto 2022. Po razpravi in manjših dopolnitvah so člani podprli predlog programa dela NO IHP v letu 2022, ki ga bo na seji januarja 2022 obravnavala Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.