Šesta redna seja NO IHP je potekala hibridno 15.12.2022. Odbor je obravnaval kadrovsko spremembo (predstavnica MZZ), obravnaval in sprejel poročilo o delu NO IHP v letu 2022 ter obravnaval tekoče mednarodne zadeve, povezane z delovanjem IHP. Glavni del seje je bil namenjen obravnavi predloga programa dela NO IHP za leto 2023. Po razpravi in manjših dopolnitvah so člani podprli predlog programa dela NO IHP v letu 2023, ki ga bo na seji januarja 2023 obravnavala Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.