5. redna seja NO IHP je potekala hibridno 15.12.2022. Odbor je obravnaval kadrovske spremembe v svoji sestavi (predstavnica MZZ), obravnaval in sprejel poročilo o delu NO IHP v letu 2022 ter tekoče mednarodne zadeve. Glavni del seje je bil namenjen obravnavi predloga programa dela NO IHP za leto 2023. Po razpravi in manjših dopolnitvah so člani podprli predlog programa dela NO IHP v letu 2023, ki ga bo na seji januarja 2023 obravnavala Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.