Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO je na svoji 5. redni seji v novem sklicu 15. decembra 2021 med drugim obravnaval in sprejel letni program dela za 2022.

Na osnovi potrjenega programa dela je nastal seznam 7 projektov IHP za leto 2022, ki ga je obravnavala in potrdila Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (SNKU) na redni seji 27.1.2022.

Gre za naslednjih 5 projektov IHP:

 1. Koordinacija delovanja NO IHP in sodelovanje NO IHP UNESCO porečja reke Donave.
 2. Vzdrževanje eksperimentalnih porečij in sodelovanje v mednarodnih združenjih ERB,
  IAHS, IAHR in EGU.
 3. Sodelovanje UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah na Univerzi v
  Ljubljani pri izvajanju projektov IHP in razvoj vodnega observatorija za poplave, suše in
  zemeljske plazove.
 4. Distribuirani hidrološki model Notranjske Reke.
 5. Nadgradnja aplikacije za oceno pričakovane škode poplav morja na kulturni dediščini.