Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO je na svoji 6. redni seji v novem sklicu 15. decembra 2022 med drugim obravnaval in sprejel letni program dela za 2023.

Na osnovi potrjenega programa dela je nastal seznam 6 projektov IHP za leto 2023, ki ga je obravnavala in potrdila dne 23. 1. 2023 Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (SNKU) na 1. redni seji za leto 2023.

Gre za naslednjih 5 projektov IHP:

  1. Koordinacija delovanja NO IHP, sodelovanje s Sekretariatom in Svetom IHP ter sodelovanje z NO IHP UNESCO porečja reke Donave pri skupnih raziskavah.
  2. Vzdrževanje eksperimentalnih porečij in sodelovanje v projektih IHP UNESCO v okviru mednarodnih združenj ERB, IAHS, IAHR in EGU.
  3. Sodelovanje UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah na Univerzi v Ljubljani pri izvajanju projektov IHP in razvoj vodnega observatorija za poplave, suše in zemeljske plazov.
  4. Razvoj metode za oceno poplavne škode za objekte kulturne in stavbne dediščine.
  5. Poletna šola HydRoData.
  6. Tretji Slovenski kongres o vodah.